Sept 3
Home Up Sept 2 Sept 3 Sept 4

 

September 3, Dad's Birthday.

First stop, Badwater:

Bw1.jpg (302640 bytes) Bw2.jpg (452489 bytes) Bw3.jpg (183619 bytes)

Devils Gold Course

Glf1.jpg (237245 bytes) Glf2.jpg (345228 bytes) Glf3.jpg (283882 bytes)

Artists Drive

Westside Road

West1.jpg (286882 bytes)

Dante's View

Dante1.jpg (169859 bytes) Dante2.jpg (515312 bytes) Dante3.jpg (454985 bytes)

Old Dinah

Old Dinah.jpg (494671 bytes) Dinah2.jpg (499298 bytes)

Mustard Canyon.

Mustard.jpg (577970 bytes)

Then back to the Inn for a dip in the pool

Pool.jpg (699384 bytes)